ზოოლოგია. ლექცია I. Protista.ნაწილი 1. ნათია კოპალიანი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. NAT-BIO-BIO- 102

Description:
http://www.youtube.com/watch?v=xB7yegrlnZU protista

ზოოლოგია. ლექცია I. Protista.ნაწილი 1. ნათია კოპალიანი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  NAT-BIO-BIO- 102

Be Sociable, Share!

Post a Comment