ზოოლოგია. ლექცია 4. Platyhelminthes. ნაწილი 3. ნათია კოპალიანი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. NAT-BIO-BIO-102

Description:
http://www.youtube.com/watch?v=9-9ApJLdVYA –

ზოოლოგია. ლექცია 4.  Platyhelminthes.  ნაწილი 3. ნათია კოპალიანი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. NAT-BIO-BIO-102

Be Sociable, Share!

Post a Comment