პოლიტიკის გაგება. ლექცია 5: საპარლამენტო და საპრეზიდენტო დემოკრატიები. ნაწილი 2. დავით აფრასიძე Ilia State University POL GEN 101

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment