უჯრედის ბიოფიზიკა. ლექცია 4-2, უჯრედის მემბრანული აპარატი, ნუნუ მეტრეველი, Ilia State University, M004-3-04096.

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment