ანალიზური კითხვა ლექცია10. ნაწილი1. ნინო თევდორაძე. Ilia State University. HUM/LING.El102

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment