მონაცემთა ბაზები და მათი მართვის სისტემები 1.DBMS1.ახალი მონაცემთა ბაზის შექმნა. პავლე მიდოდაშვილი. Ilia State University.

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment