მონაცემთა ბაზები და მათი მართვის სისტემები 1.DBMS1.მონაცემთა ბაზის დიაგრამის შექმნა და დიაგრამების დიზაინერის შესაძლებლობები. პავლე მიდოდაშვილი. Ilia State University.

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment