მე-19 საუკუნის ესპანური ლიტერატურა. III ლექცია. რომანტიკულ პერიოდის ესპანური ლიტერატურის მახასიათებლები (გარეგანი მიზეზები, სალიტერატურო თაობები, სალიტერატურო ჟანრების განვითარება). II ნაწილი. ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-ELI-108

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment