ეთნოლოგია, ლექცია 6, ნაწილი 2, პაატა ბუხრაშვილი, Ilia state University, Hum, Hist, El 126

Description:
Be Sociable, Share!

Comments (1)

  1. მე says:

    წმინდა ნაცარი რას ნიშნავს?

Post a Comment