ინტეგრალური განტოლებები I. ლექცია 5. ნაწილი 2. რეზოლვენტა და მისი თვისებები. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. MAT-GEN-112

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment