ინტეგრალური განტოლებები I. ლექცია 7. ნაწილი 1. ინტეგრალური ოპერატორი უწყვეტი გულით. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. MAT-GEN-112

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment