ინტეგრალური განტოლებები I. ლექცია 8. ნაწილი 4. ინტეგრალური განტოლება პარამეტრით. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. MAT-GEN-112

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment