ორგანიზაციული ქცევა. ლექცია 7. ნაწილი 3. ემოციები და განწყობები. შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, SOS EL 107, M003 2 03797

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment