მედია კომუნიკაცია. ენა, აზროვნება და მეტყველება. ლექცია 1. ნაწილი 2. მანანა ითონიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, Ilia State University, D008-2-08343

Description:

მედია კომუნიკაცია. ენა, აზროვნება და მეტყველება. ლექცია 1.  ნაწილი 2. მანანა ითონიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, Ilia State University, D008-2-08343

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment