მონაცემთა ბაზები და მათი მართვის სისტემები 1.DBMS1.SELECT ოპერატორის შემცველი SQL-მოთხოვნები_ნაწილი#2. პავლე მიდოდაშვილი. Ilia State University.

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment