მონაცემთა მოდელირება და კომპიუტერული დამუშავება, ლექცია 1(3), უმცირეს კვადრატთა მეთოდი, ივანე მურუსიძე, Ilia State University, D004-2-04310

Description:
Be Sociable, Share!

Comments (1)

  1. Bidzina Kapanadze says:

    შესანიშნავია!

Post a Comment