მუსიკის თეორია 1: ლექცია 1, ნაწილი 3, მარინა ადამია, Ilia State University ART MUS EL 101

Description:
http://www.youtube.com/watch?v=ukAmlvd69ko

მუსიკის თეორია პრაქტიკაში 1 ლექცია 1 ნაწილი 3 მარინა ადამია Ilia State University ART MUS EL 101

Be Sociable, Share!

Post a Comment