ეკონომიკის საფუძვლები. ლექცია 6. ნაწილი 2.კონკურენცია:სრულყოფილი და არასრულყოფილი მონოპოლია . შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, SOS EL 101

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment