ქიმია2 (გაზაფხულის სემესტრი). ლექცია3. ნაწილი2. ქეთევან კუპატაძე. Ilia State University.NAT-BIO-BIO-103

Description:

ქიმია2 (გაზაფხულის სემესტრი). ლექცია3. ნაწილი2. ქეთევან კუპატაძე. Ilia State University.NAT-BIO-BIO-103

Be Sociable, Share!

Post a Comment