მონაცემთა ბაზები და მათი მართვის სისტემები 1.DBMS1. SQL-ის მონაცემთა ტიპები. ნაწილი #1. პავლე მიდოდაშვილი. Ilia State University.

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment