ორგანიზაციული ქცევა. ლექცია 8. ნაწილი 2. ჯგუფური ქცევის საფუძვლები. შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, SOS EL 107, M003 2 03797

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment