მონაცემთა ბაზები და მათი მართვის სისტემები 1.DBMS1. WHERE ოპერატორის გამოყენება T-SQL-მოთხოვნებში. ნაწილი #2.პავლე მიდოდაშვილი. Ilia State University.

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment