მონაცემთა ბაზები და მათი მართვის სისტემები 1.DBMS1. WHERE ოპერატორის გამოყენება T-SQL-მოთხოვნებში. ნაწილი #3.პავლე მიდოდაშვილი. Ilia State University.

Description:
Be Sociable, Share!

Comments (1)

  1. nino says:

    dzalian saintereso gakvetilebia

Post a Comment