ხელოვნების ფსიქოლოგია, ნაწილი 35, რუსუდან მირცხულავა Ilia State University SOC PSYC EL 105

Description:

დ. უძნაძის მოსაზრებები მხატვრულ შმოქმედებასა და ხელოვნებასტან დაკავშირებით

“განწყობის ფსიქოლოგია” ხელოვნების შესახებ

Be Sociable, Share!

Post a Comment