ასტრონომიის რჩეული თავები. ლექცია 6, ნაწილი 4. გიორგი რამიშვილი. Ilia State University, M004-2-04303

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment