ეკონომიკის საფუძვლები. ლექცია 8. ნაწილი 2.მთლიანი შიდა პროდუქტი და მისი გამოთვალ. შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, SOS EL 101

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment