ეკონომიკის საფუძვლები. ლექცია 9. ნაწილი 2.წარმოება და ეკონომიკური ზრდა. შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, SOS EL 101

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment