დემოგრაფიული კვლევის მეთოდები. 13 ლექცია. ოჯახი. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. M 001-2-01299kvleva 13-1

Description:

ოჯახი

Be Sociable, Share!

Post a Comment