დემოგრაფიული კვლევის მეთოდები. 2 ლექცია. დემოგრაფიული გადასვლის თეორია. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. M 001-2-01299

Description:

დემოგრაფიული გადასვლის თეორია

Be Sociable, Share!

Post a Comment