ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია – სტანდარტული მოდელი და მის ფარგლებს გარეთ. ლექცია 3, ნაწილი 3. სადოქტორო კურსი. ზურაბ თავართქილაძე

Description:

ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია – სტანდარტული მოდელი და მის ფარგლებს გარეთ. ლექცია 3, ნაწილი 3. სადოქტორო კურსი. ზურაბ თავართქილაძე

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment