დემოგრაფიული კვლევის მეთოდები. 1 ლექცია. დემოგრაფია როგორც მეცნიერება. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. M 001-2-01299

Description:

დემოგრაფია როგორც მეცნიერება

Be Sociable, Share!

Post a Comment