დემოგრაფიული კვლევის მეთოდები. 6 ლექცია. მოსახლეობის რაოდენობა და სტრუქტურა. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. M 001-2-01299

Description:

მოსახლეობის რაოდენობა და სტრუქტურა

Be Sociable, Share!

Post a Comment