რა არის ისტორია? Ilia State University HUM HIST GEN 101

Description:

1. რა არის ისტორია? ნაწილი 1, დავით დარჩიაშვილი, Ilia State University HUM HIST GEN 101

2. რა არის ისტორია? ნაწილი 2, დავით დარჩიაშვილი, Ilia State University HUM HIST GEN 101

3. რა არის ისტორია? ნაწილი 3, დავით დარჩიაშვილი, Ilia State University HUM HIST GEN 101

4. რა არის ისტორია? ნაწილი 4, დავით დარჩიაშვილი, Ilia State University HUM HIST GEN 101

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment