დემოგრაფიული კვლევის მეთოდები. 11 ლექცია. მოკვდაობა და სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. M 001-2-01299

Description:

მოკვდაობა და სიცოცხლის ხანგრძლივობა

Be Sociable, Share!

Post a Comment