დემოგრაფიული კვლევის მეთოდები. 13 ლექცია. ოჯახი. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. M 001-2-01299

Description:

ოჯახი

Be Sociable, Share!

Post a Comment