დემოგრაფიული კვლევის მეთოდები. 15 ლექცია. დემოგრაფიული პროგნოზი. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. M 001-2-01299

Description:

დემოგრაფიული პროგნოზი

Be Sociable, Share!

Post a Comment