დემოგრაფიული კვლევის მეთოდები. 8 ლექცია. თვისებრივი კვლევის მეთოდები დემოგრაფიაში. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. M 001-2-01299

Description:

თვისებრივი კვლევის მეთოდები დემოგრაფიაში

Be Sociable, Share!

Post a Comment