დემოგრაფიული კვლევის მეთოდები. 5 ლექცია. გარე მიგრაციის თეორიები. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. M 001-2-01299

Description:

გარე მიგრაციის თეორიები

Be Sociable, Share!

Post a Comment