დემოგრაფიული კვლევის მეთოდები. 3 ლექცია. შობადობის თეორიები. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. M 001-2-01299

Description:

შობადობის თეორიები

Be Sociable, Share!

Post a Comment