დემოგრაფიული კვლევის მეთოდები. 4 ლექცია. ეპიდემიოლოგიური და ჯანმრთელობის გადასვლის თეორია. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. M 001-2-01299

Description:

ეპიდემიოლოგიური და ჯანმრთელობის გადასვლის თეორია

Be Sociable, Share!

Post a Comment