პოტენციალთა მეთოდი მათ. ფიზიკაში. ლექცია 1. ნაწილი 2.ლიაპუნოვის ზედაპირები.მერაბ სვანაძე. Ilia State University. M004-2-04134

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment