მონაცემთა ბაზები და მათი მართვის სისტემები 1.DBMS1. ახალი ცხრილების შექმნა მონაცემთა ბაზაში. პავლე მიდოდაშვილი. Ilia State University.

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment