პოტენციალთა მეთოდი მათ. ფიზიკაში. ლექცია 6. ნაწილი 1. მარტივი ფენის პოტენციალის თვისებები. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. M004-2-04134

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment