მე-20 საუკუნის ევროპული ემიგრაციის ლიტერატურა. VII ლექცია. გერმანული ემიგრაციის ისტორია და ლიტერატურა. ადოლფ ჰიტლერის მთავრობის სათავეში მოსვლა. 1933-45წწ. გერმანული ემიგრაციის პერიოდიზაცია და მისი კვლევა. გერმანული ემიგრაციის ტალღები. გერმანულ ემიგრანტთა სამუშაო პირობები სხვადასხვა ქვეყნებში. I ნაწილი. ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-LIT-EL-108

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment