ეკონომიკის საფუძვლები. ლექცია 10. ნაწილი 3.მონეტარული სისტემა. შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, SOS EL 101

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment