მონაცემთა ბაზები და მათი მართვის სისტემები 1.DBMS1. JOIN კონსტრუქციის გამოყენება T-SQL მოთხოვნებში. ნაწილი #1a. პავლე მიდოდაშვილი. Ilia State University.

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment