მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის ბასკური ლიტერატურის ისტორია. X ლექცია.თანამედროვე პროზა. ჩილარდეგი. იონ მირანდე. საისარბიტორია. მიკელ სარატე. II ნაწილი. ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-111

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment