მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის ბასკური ლიტერატურის ისტორია. XII ლექცია. იოსება სარიონანდია. ხოსე მარი იტურალდე. ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-111

Description:

 

http://www.youtube.com/watch?v=n1etqS9xoUU
Be Sociable, Share!

Post a Comment