მსოფლიოს დემოგრაფიული განვითარება. 10 ლექცია. ირანი, თურქეთი, ერაყი, ისრაელი, ინდონეზია, იაპონია. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 114

Description:

ირანი, თურქეთი, ერაყი, ისრაელი, ინდონეზია, იაპონია

Be Sociable, Share!

Post a Comment