მსოფლიოს დემოგრაფიული განვითარება. 11 ლექცია. გაერთიანებული სამეფო, ესპანეთი, პორტუგალია, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 114

Description:

გაერთიანებული სამეფო, ესპანეთი, პორტუგალია, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია

Be Sociable, Share!

Post a Comment